ALFRABO [J2015]-R2021-(polska)

Mając na uwadze cel istnienia, kontekst oraz wspieranie strategicznego kierunku Zakładu Remontowo-Budowlanego „ALFRABO” s.c. ustala się następującą politykę jakości:

 • uzyskiwać maksymalne zadowolenie klientów poprzez wykonywanie robót budowlanych i spawalniczych oraz usług, w sposób zapewniający ich pełną zgodność z ustalonymi wymaganiami oraz z wymaganiami przepisów prawnych i regulacyjnych,
 • zapewniać odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt, materiały oraz odpowiednią infrastrukturę,
 • do przygotowywania i wykonywania prac angażować własną, wysokokwalifikowaną i systematycznie szkoloną kadrę,
 • doskonalić technologię i organizację prac przy pełnej dbałości o bezpieczne
  i higieniczne warunki pracy oraz o środowisko,
 • ciągle usprawniać obsługę klientów w aspekcie kontaktów, zakresu prac oraz obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej,
 • identyfikować najnowsze wymagania prawne i regulacyjne, normy techniczne, przepisy przeciwpożarowe, BHP i natychmiast wprowadzać je w życie,
 • rzetelnie i terminowo wykonywać wszystkie zlecenia i umowy,
  ciągle doskonalić system zarządzania jakością.

Na podstawie powyższej polityki jakości tworzy się na każdy rok plan celów jakości, a ustalone w nim cele i zadania są monitorowane i rozliczane.

WŁAŚCICIEL

Franciszek Bolech